Raad van Generaals en reaksie op uitlatings van die Adhoc kommittee, 28 Junie 2021

Raad van Generaals en reaksie op uitlatings van die Adhoc kommittee, 28 Junie 2021

User Photo
Boerelegioen

3 months
25 Views
Share 0 1
Category:
Description:
#boerelegioen
#komopparade
#dieboerekom

Die uitsprake van die sg. Ad-hoc vergadering rakende die voorgestelde wysigings op die vuurwapenwet, het opnuut die fokus geplaas op die oplossings. Dis ironies dat volksorganisasies wat vir ligjare al probeer om oplossings te bied vir die uitdagings wat wit Boere moet deurstaan, nou wil rug styfmaak en by die volk pleit om saam te staan om as burgers die wet te verontagsaam.

Die tipe uitsprake is tekenend dat diesulkes geen plan het nie en dat hulle geen antwoorde het oor hoe weerstand gebied behoort te word nie. By monde van Prof Koos Malan van Tukkies bepleit hy struktuur en organisasie van burgers om kollektief weerstand te kan bied......maar hulle vergeet gerieflikheidshalwe dat die boerelegioen reeds vir 5 jaar reeds suksesvol struktuur en organisasie vestig. Dis juis hulle wat hulself disassosieer met 'n struktuur soos die BL en openlik hulself teen ons metodiek uitspreek.
In die aanbieding van Izak van Zyl verduidelik hy stap-vir-stap hoedat die wit minderheid in SA sal moet deel word van 'n kollektiewe raad van Bestuurders of selfs 'n raad van generaals wat as kollektiewe statutêre liggaam, namens die hele volk standpunte sal moet huldig oor die reg van elke volk om oor sy eie sake beheer te neem.....selfs grondbesit en vuurwapens.

Tussen die lyne sal u ook hoor hoedat die manifestasie van so 'n liggaam ons in 'n oogwink as 'n volk rondom twee aspekte nl. Veiligheid en oorlewing instaat kan stel om ons eie regering saam te stel met howe, polisie en selfs 'n weermag wat in terme van ons reg tot selfregering instaat is om ons tradisionele grondgebied terug te vat.

Luister die boodskap uit en versprei op al jou platforms. Dit is nodig dat die Afrikaner "establishment" die boodskap helder en duidelik kry.

Daar is nie meer tyd oor om die wiel te herontwerp en jouself te verwyder van inisiatiewe soos die BL om uiteindelik weer vryheid te geniet nie.

Die boodskap word afgelewer met erkenning van die insette van emiritus Genl-maj Koos van Zyl.

Saluut

www.boerelegioen.co.za

Comments:

Comment
Up Next Autoplay
Visit LovingLifeTV.com